สมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ

ชื่อสมาคม  :  สมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ 

             The National Outstanding Thai Women Association

สถานที่ติดต่อ  :  8/6  ซอยพัฒนาการ 30  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ  10250

โทรศัพท์  :  02-319 0197 ต่อ 123

โทรสาร  :  02-319 0195

E-mail :  NOTW2555@gmail.com